Reagencie pre syntézu oligo
Honya Biotech sa zameriava na syntetizátory DNA/RNA, pipetovacie a elučné pracovné stanice, zariadenia na deprotekciu, zariadenia na rozpúšťanie amiditov, čistiace pracovné stanice, syntézne kolóny, fosforamidity, modifikačné amidity, syntetické činidlá, rôzne spotrebné materiály atď., aby vám poskytla najrýchlejšiu a najefektívnejšiu DNA /produkty a služby syntézy RNA vo svete.

Reagencie pre syntézu oligo